maksiller köpek dişi ya da maksiller kanin olarak da bilinir. Hem maksiller hem de mandibular kaninler için ağzın "köşetaşı" denir. Çünkü kesici dişleri küçük azılardan ayıracak şekilde orta hattan üç diş uzağa yerleşmişlerdir. Kaninin konumu gereği kesici ve küçük azı dişleri ayırdığı gibi çiğneme esnasında her iki dişin işlevini gerçekleştirir. Yine de, kaninlerin en çok görülen işlevi besinleri koparmaktır. Kanin dişler çiğneme esnasında meydana gelen lateral basınçlara dayanabilmektedir. Kaninlerin tek bir tüberkülü vardır Görece aynı olsalar da, maksiller kaninlerin süt dişleri ile kalıcı dişleri arasında küçük farklar bulunur.
Ağızdaki en uzun diştir. Kaninler tüberkülü olan tek ön dişlerdir.
Maksiller kaninler yaklaşık 4 aylıkken kalsifiye olmaya başlar. 6-7 yaşlarında dişin mine oluşumu tamamlanırken kalıcı maksiller kaninler yaklaşık 11-12 yaşlarında sürer. Dişin kökünün oluşumu 13 ve 15 yaşlarında tamamlanır. Maksiller kaninler mandibular kaninlere göre biraz daha geniştir. Maksiller kaninlerin yalnızca bir kökü olup ağızdaki en uzun köktür.
Üst kanin dişin kron boyu alt kaninden kısa olup, kök boyu daha uzundur. Ağız içinde kron boyu en uzun olan dişlerden biri de alt kanindir.

Süt kanin dişler 12-18. aylar arasında sürer, 10 yaşında düşer.
Sürekli kanin dişlerin erupsiyonu ise 12-13 yaşlarında olup kök gelişimini 13-15 yaşlarında tamamlar. Üst kanin ağızda kök boyu en uzun olan diştir, öyle ki normalden daha uzun kökü olup göze çok yakın olanları enfeksiyon durumunda körlüğe bile sebep olabilir.

Estetik değeri yüksek olan dişlerdir. Orta ve yan kesicilere göre mine yoğunluğu daha fazla olduğundan rengi kesicilerden bir ton daha koyudur. Gülme hattında köşe dişidir. Üst dudağı destekler.

Mandibulanın lateral ve protruziv hareketi sırasında temas eden tek diştir. Rehber diş olarak da bahsedilir.

Ağız içinde sürekli olarak vestibüler mukozaya temas ettiği için kendi kendine temizlenebilir. Plak retansiyonu bu dişte daha az olup, çürük sıklığı daha az görülür. Ağızdaki en uzun ömürlü diştir.

Kök yapısı bukkolingual olarak geniş olduğu için rotasyonel kuvvetlere karşı dirençlidir ve sabit protezlerde sık sık destek diş olarak kullanılır. Ankrajı yüksektir. Lateral diş eksikliklerinde kaninden destek alan bir kantilever köprü yapılabilir.
Ancak kanin diş eksikliğinde kanin yerine kanat yapılamaz fonksiyonel hareketler yüzünden stabilite bozulur.