22 kasım 1908’de ilk diş hekimliği okulu olan "darülfünun osmanlı tıp fakültesi dişçi mektebi" kurulmuş, cumhuriyetin ilanından sonra istanbul üniversitesi diş hekimliği fakültesi adını almıştır. sonrasında da 22 kasım tarihi, türk diş hekimleri günü olarak belirlenmiştir
Akrabaların "Dünya dişçiler günün kutlu olsun" şeklinde mesaj atmasına sebep olan gündür.