Mesleği uygularken uyulması gereken ahlaki değer ve etik kuralları inceleyen bilim dalıdır
Belki de en önemli derslerden biri ama bizim fakültede bu dersi veren hocamız Arap kökenliydi ve kendisi bilimsel verileri değil Kur'an'dan örnekler veriyordu devamlı. Herkes böyledir asla demiyorum ama objektif yaklaşılması gerekilen "bilimsel" bir ders olduğunu da unutmamak gerekiyor diye düşünüyorum